Антикорупційне законодавство

Основні нормативі акти у сфері запобігання і протидії корупції

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.2003  в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 251-V;

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99  в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 № 2476-ІV;

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 252-V;

Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам «Про кодекси поведінки для державних службовців» на 106-й сесії 11 травня 2000 р. № К (2000)10).

Закони України

«Про запобігання корупції» від  14.10.2014  № 1700-VІ;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 14.10.2014 № 1700- VІІ;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207-VІ;

Укази Президента України

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан зло­чинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції» від 27.10.2009 № 870 (місцевим органам виконавчої влади доручено аналізувати щомісяця за участю керівників правоохоронних органів стан додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на нарадах (колегіях));

«Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25.01.2012 № 33/2012, із змінами;

«Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)» від 20.08.2012 № 479/2012.

Постанови Кабінету Міністрів України

«Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади» від 08.12.2009 № 1422 (затверджено Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявленні корупції, з 1 січня 2010 року в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворено підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції);

«Про затвердження Порядку інформування Національного агентства України з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення» від 12.10.2011 № 1072 (відповідно до ст. 2 Закону, керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування повинні інформувати Нацдержслужбу про звільнення з посади осіб, яких за рішенням суду притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення);

«Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» від 20.10.2011 № 1094 (центральні та місцеві органи виконавчої влади не пізніше 15 лютого подають спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у свою чергу, спеціально уповноважений орган оприлюднює звіт щороку не пізніше 15 квітня у друкованих ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому порталі та на власному веб-сайті);

«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16.11.2011 № 1195 (установлена процедура передачі особами, уповноваженими на виконання функ­цій державі, дарунків, отриманих ними як дарунки державі чи відповідній громаді або установі, організації. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, має його передати органові протягом місяця);

«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки» від 28.04.2015 № 265;

«Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11.01.2012 № 16 (відомості, зазначені в Декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декла­ранта, місцезнаходження об’єктів, що наводяться в Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які є інформацією з обмеженим доступом);

«Про виготовлення бланків Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха­рактеру» від 08.02.2012 № 64 (бланк Декларації, який складається з 10 сторінок, заповнюють і подають шляхом роздрукування або копіювання його на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону, включаючи примітку);

«Про введення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 11.07.2013 № 484 (введено посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики);

«Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706 (затверджено Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, з 1 січня 2010 року в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворюються підрозділи з питань запобігання та протидії корупції);

«Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 04.12.2013 № 949;

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 17.07.2014 № 295.

Розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» від 06.07.2011 № 642-р (запроваджено обов’язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування).

Накази міністерств та відомств

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм» від 23.06.2010 № 1380/5;

Наказ Головдержслужби «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця» від 04.08.2010 № 214, зареєстрований у Мін’юсті 11.11.2010 за  № 1089/18384;

Наказ Нацдержслужби «Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержано­го уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді,  державній  або  комунальній  установі  чи організації» від 26.12.2011 № 86;

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» від 11.01.2012 № 39/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.2012 за № 28/20341;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням  функцій  держави  або місцевого самовряду-вання» від 30.07.2012 № 578, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.08.2012 за № 1405/21717;

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядуван­ня, корпоративних прав» від 23.03.2012 № 448/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.03.2012 за № 449/20762.