Загальна інформація

Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» (далі – ДП ІЦПО ПФУ) засноване 23 березня 2001 року Пенсійним фондом України відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 23 березня 2001 року № 16 «Про створення Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 832 «Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування».

ДП ІЦПО ПФУ – юридична особа, з державною формою господарювання, із загальнодержавною формою власності та госпрозрахунковою формою фінансування, самостійним балансом, поточним, валютним та іншими рахунками в банківських установах, з круглою печаткою зі своїм найменуванням, штампами та іншими реквізитами.

Метою діяльності ДП ІЦПО ПФУ відповідно до Статуту є отримання прибутку шляхом найбільш ефективного використання майна, впровадження сучасних технологій та форм організації виробництва, оплати праці, залучення коштів для розвитку видавницької діяльності, інформаційного та технічного забезпечення реалізації державної політики у соціально- економічній сфері, зокрема, у сфері пенсійного забезпечення населення.