ЗВЕДЕНА КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ” ЗА ІII КВАРТАЛ 2017 РОКУ

001 Зведена квапт.інформ-я 002 Зведена кварт.інформ-я 003 Баланс 1 стор. 004 Баланс 2 стор. 005 Форма № 2 1 стор. 006 Форма №2 2 стор.