Навчально-методичний центр

Наша мета – формування нової генерації фахівців у сфері пенсійного забезпечення