Основні нормативі акти у сфері запобігання і протидії корупції, міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.2003  в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 251-V;

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99  в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 № 2476-ІV;

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 252-V;

Закони України

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 14.10.2014 № 1700- VІІ;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207-VІ;

Постанови Кабінету Міністрів України

«Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади» від 08.12.2009 № 1422 (затверджено Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявленні корупції, з 1 січня 2010 року в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворено підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції);

«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16.11.2011 № 1195 (установлена процедура передачі особами, уповноваженими на виконання функ­цій державі, дарунків, отриманих ними як дарунки державі чи відповідній громаді або установі, організації. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, має його передати органові протягом місяця);

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 17.07.2014 № 295.

Накази міністерств та відомств

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядуван­ня, корпоративних прав» від 23.03.2012 № 448/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.03.2012 за № 449/20762.