Істотні фактори ризику, що можуть вплинути на результати діяльності та заходи щодо управління такими ризиками

Істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, є зовнішнє електронне втручання в діяльність центру підтримки інформаційних систем Пенсійного фонду України.

З метою управління такими ризиками підприємством здійснюється низка організаційно-управлінських та технічних заходів, спрямованих на безумовне забезпечення інформаційної безпеки.

Також істотними передбачуваними факторами ризику є можливе зниження попиту на послуги, що надаються підприємством, унаслідок збільшення конкурентних проявів, негативних загальноекономічних явищ, тощо.

З метою управління такими ризиками підприємством запроваджується встановлення партнерських відносин із замовниками послуг на довгостроковій основі, постійне підвищення рівня якості надання існуючих видів послуг, освоєння нових напрямків діяльності та підвищення кваліфікації працівників шляхом реалізації новітніх професійних програм.