Освітні послуги з підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» надає послуги з підвищення професійної кваліфікації працівників різних галузей, у першу чергу Пенсійного фонду України та інших державних органів, на яких поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», на договірній основі за розробленими програмами підвищення кваліфікації, які затверджуються підприємством і погоджуються з відповідними органами згідно з чинним законодавством України. 

За результатами проведення курсів підвищення кваліфікації видаються відповідні документи, які можуть передбачати нарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Крім того, центром підвищення кваліфікації можуть організовуватись проведення конференцій, науково-практичних конференцій, фахових семінарів, тренінгів, майстер-класів, курсів з оволодіння практичними навичками та інші.

Центр може надавати освітні послуги за дистанційною формою навчання з використанням порталу онлайн-освіти https://edu.spov.com.ua/.

Орієнтовна вартість
Найменування Ціна, грн. без ПДВ
Підвищення кваліфікації 1 слухача за курсом навчання до 30 академічних годин від 250 грн.
Організація проведення конференцій, науково-практичних конференцій, фахових семінарів, тренінгів, майстер-класів, курсів з оволодіння практичними навичками та інші договірна

Контакти для замовлення послуг:

тел. +38 (044) 258-03-37, e-mail: osaulenkoandrei57@gmail.com

Осауленко Андрій Андрійович