Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» (далі – ДП ІЦПО ПФУ) засноване 23 березня 2001 року Пенсійним фондом України відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 23 березня 2001 року № 16 «Про створення Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 832 «Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування».ДП ІЦПО ПФУ – юридична особа, з державною формою господарювання, із загальнодержавною формою власності та госпрозрахунковою формою фінансування, самостійним балансом, поточним, валютним та іншими рахунками в банківських установах, з круглою печаткою зі своїм найменуванням, штампами та іншими реквізитами.

Метою діяльності ДП ІЦПО ПФУ   є отримання прибутку шляхом найбільш ефективного використання майна, впровадження передових технологій та форм організації виробництва, оплати праці, залучення коштів для подальшого розвитку існуючих та освоєння нових форм та напрямків діяльності, підвищення кваліфікації фахівців органів Пенсійного фонду України шляхом реалізації навчальних професійних програм, а також інформаційного і технічного забезпечення реалізації державної політики у соціально-економічній сфері, зокрема, у сфері пенсійного забезпечення населення.

Структура власності ДП ІЦПО ПФУ складається виключно з державної власності.

Статут ДП ІЦПО ПФУ