Закон України “Про запобігання корупції”

розміщено в: Блог протидії корупції | 0
Автор: фахівець з питань запобігання корупції ДП ІЦПО ПФУ В’юнник А.Г.

З введенням в дію 26 квітня 2015 року Закону України “Про запобігання корупції” від 14 листопада 2014 року № 1700 втратив чинність Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 7 квітня 2011 року № 3206 крім положень щодо фінансового контролю. Рішення про початок роботи нової системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування приймається Національним агентством з питань з запобігання корупції.

Новим законом визначені принципово нові правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. Зокрема, розширено коло близьких осіб, до них також відносяться зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха. Конфлікт інтересів розділено на потенційний (наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення певних дій) та реальний (суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення певних дій). Адміністративна відповідальність передбачена за реальний конфлікт інте-ресів.

Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики є Національне агентство з питань запобігання корупції, до повноважень якого належить здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу життя таких осіб, забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій, складання адміністративних протоколів за правопорушення, пов’язані з корупцією, тощо.

У законі містяться норми щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю, захисту викривачів та інші механізми щодо запобіганню корупції.

Також цим законом внесено зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема збільшено суми штрафів за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Кримінальний кодекс України доповнено ст.366-1 (декларування недостовірної інформації), якою передбачена відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, або умисне неподання декларації, у вигляді позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Зміни внесено і до інших законодавчих актів.

Закон покликаний сприяти запобіганню корупції через застосування превентивних антикорупційних механізмів, виявленню корупційних правопорушень та усунення їх наслідків.

Новим антикорупційним законом, зокрема, передбачено наступні нововведення:

– створюється Національне агентство з питань запобігання корупції, яке займатиметься формуванням і реалізацією державної антикорупційної політики;

– матиме місце зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, яке здійснюється шляхом: усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи;

– суб’єктами декларування щорічно до 1 квітня подаватиметься шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства;

– повна перевірка декларації здійснюватиметься протягом 90 днів із дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;

– Національне агентство здійснюватиме вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– значно збільшуються обсяги відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Крім того, в обов’язковому порядку в державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. гривень, започатковуються антикорупційна програма.

Для її реалізації в зазначених юридичних особах запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми.

Наразі в Державному підприємстві «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» 5 травня 2015 року введено посаду фахівця з питань запобігання корупції.

До його обов’язків входить:

– забезпечення вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери запобігання та виявлення корупційних правопорушень;

– підготовка проектів антикорупційної програми Підприємства та рішень щодо поточних завдань із застосування антикорупційного законодавства, надає іншим структурним підрозділам та окремим працівникам роз’яснення у цій сфері.

– розробка та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

– вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб і працівників, внесення керівництву пропозиції щодо усунення таких ризиків.

– повідомлення керівництва факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами, працівниками або пов’язаними з ними  особами, які є суб’єктами антикорупційного законодавства;

– розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень, які суб’єктами антикорупційного законодавства;

– підготовка проектів відповідей на запити державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян;

– ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

–  участь у проведенні службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню антикорупційного законодавства.

 

25.11.2016